عملی که همراه با تقوا باشد، کم نمی باشد. چگونه کم خواهد بود عملی که مقبول درگاه خدا می باشد. (نهج البلاغه ، کلمات قصار ، حکمت 95)
امروز: چهارشنبه،03 اردیبهشت 1393|