حضرت علی (ع): هر که از معصیت خدا لذت ببرد خداوند او را به ذلت می افکند.
امروز: چهارشنبه،30 مهر 1393|