حضرت علی (ع): هر که از معصیت خدا لذت ببرد خداوند او را به ذلت می افکند.
امروز: سه شنبه،12 خرداد 1394|