حضرت علی (ع): هر که از معصیت خدا لذت ببرد خداوند او را به ذلت می افکند.
امروز: دوشنبه،06 بهمن 1393|